Hoạt động ngoại khóa
Lễ Kỷ niêm 87 năm ngày thành lập 26/3/1931 - 26/3/2017

Kỹ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2017, Trường TH Cao Bá Quát tổ chức hoạt động kỹ niệm bằng các hoạt động GDNGLL với sự tích hợp nhiều nội dung sôi nổi và có nhiều ý nghĩa giáo dục tích cực.

Giờ ra chơi của Học Sinh

giờ ra chơi của các em học sinh trường Tiểu học Cao Bá Quát