Hoạt động Đội
TRƯỜNG TH CAO BÁ QUÁT TỔ CHỨC NGẬM FLOUR CHO HỌC SINH VÀO CÁC BUỔI CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN

Từ khi nhận được dung Flour của trung tâm y tế, dưới sự chỉ đạo của BGH nhà trường, bộ phận Y tế học đường kết hợp với Tổng phụ trách Đội đã tổ chức lồng ghép cho học sinh ngậm flour vào các buổi chào cờ đầu tuần. thầy y tế đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cần thiết, thực hiện pha và rót dung dịch...