Hoạt động Công đoàn
Hội nghị CBCC Trường TH Cao Bá Quát 2017-2018

Thực hiện theo hướng dẫn của Sở giáo dục đào tạo Cần Thơ và Công đoàn giáo dục Ô Môn về hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018. Đúng 7h30 ngày 28/10/2017, nhà trường và Công đoàn trường TH Cao Bá Quát đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 – 2018 nhằm...

Lễ Kỷ niêm 87 năm ngày thành lập 26/3/1931 - 26/3/2017

Kỹ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2017, Trường TH Cao Bá Quát tổ chức hoạt động kỹ niệm bằng các hoạt động GDNGLL với sự tích hợp nhiều nội dung sôi nổi và có nhiều ý nghĩa giáo dục tích cực.

BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY ĐẢNG CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020

BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY ĐẢNG CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020