Thông báo
Quay lại

BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY ĐẢNG CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Ngày 20/04/2018, 14:56
BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY ĐẢNG CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT NHIỆM KỲ 2017 – 2020

BAN CHẤP HÀNH CHI ỦY ĐẢNG

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

NHIỆM KỲ 2017 – 2020

TÍNH TỪ TRÁI SANG PHẢI

1/ Ông Văn Hữu Phước  Chức vụ: chi ủy viên chi bộ.

2/ Ông Nguyễn Phú Hứu  Chức vụ: chi ủy viên chi bộ.

3/ Bà Nguyễn Thị Cẩm Lan Chức vụ: Phó bí thư.

4/ Bà Nguyễn Ngọc Sơn Hà Chức vụ: chi ủy viên chi bộ.

5/ Bà Trần Thị Nương Chiều Chức vụ Bí thư chi bộ.

 

Trường Tiểu học Cao Bá Quát - Văn Hữu Phước

Liên kết website
Xuất bản thông tin
Giờ ra chơi của Học Sinh

giờ ra chơi của các em học sinh trường Tiểu học Cao Bá Quát

Góc Giáo Viên

Họ và tên: Nguyễn Kim Phượng

Đơn vị: Trường Tiểu học Cao Bá Quát

Số điện thoại: 0937561775

 

KÝ ỨC TUỔI HỌC TRÒ

 

Về thăm lại mái trường xưa

Vẫn hàng ghế đá sớm trưa hay ngồi

Lòng sao cảm thấy bồi hồi

Bao nhiêu kỷ niệm qua rồi ai ơi

Nhớ thầy cô nói từng lời

Dạy từng nét chữ, dáng ngồi trẻ thơ

Sao đàn con vẫn ngẩn ngơ

Lật từng trang vở thẩn thơ nói cười

Mà thầy cô vẫn vui tươi

Hay thương giúp trẻ, hay cười vị tha

Không màn tranh đấu với đời

Chỉ chăm con chữ dạy người nên danh

Con giờ đã trưởng thành rồi

Công thầy cô đã tô bồi ngày qua

Gửi ngàn lời nói thiết tha

Đến người đã giúp cho ta trưởng thành.

 

 

 

Tin nổi bật