Hiển thị bài viết
Phân công nhiệm vụ
Côngr trường lúc khánh thành

PHÒNG GD-ĐT QUẬN Ô MÔN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH CAO BÁ QUAT                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
 
   
 
 

 

 

                                                            Thới An, ngày 19 tháng 9 năm 2016

 

BẢNG PHÂN CÔNG CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG

NĂM HỌC 2016 – 2017

 

Trường TH Cao Bá Quát năm học 2016 – 2017 có tất cả 33 cán bộ giáo viên, nhân viên. Quy mô lớp có 19 lớp. Được phân công như sau:

1/ Tổ khối 1 có 4 lớp và các nhân sự như:

1.1/ Nguyễn Thị Mỹ Hà, chủ nhiệm lớp 1A – Tổ trưởng.

1.2/ Nguyễn Thị Xuân Mai, chủ nhiệm lớp 1B.

1.3/ Võ Thị Thanh, chủ nhiệm lớp 1C.

1.4/ Nguyễn Hòa Em, chủ nhiệm lớp 1D.

1.5/ Trần Thiện Thảo, dạy hát nhạc.

2/ Tổ khối 2 có 4 lớp và các nhân sự như:

          2.1/ Nguyễn Văn Thành, chủ nhiệm lớp 2B – Tổ trưởng.

          2.2/ Nguyễn Thị Kim Chi, chủ nhiệm lớp 2A.

          2.3/ Trần Hữu Tuất, chủ nhiệm lớp 2C.

          2.4/ Phan Nguyễn Hồng Nhi, chủ nhiệm lớp 2D

          2.5/ Huỳnh Văn Kiệp, dạy thể dục

3/ Tổ khối 3 có 4 lớp và các nhân sự như:

3.1/ Lê Thị Thu Hồng, chủ nhiệm lớp 3A – Tổ trưởng.

                   3.2/ Nguyễn Thành Hưng, chủ nhiệm lớp 3B.

                   3.3/ Nguyễn Thanh Tùng, chủ nhiệm lớp 3C.

                   3.4/ Nguyễn Thị Cẩm Lệ, chủ nhiệm lớp 3D.

                   3.5/ Nguyễn Thị Thu Hường, dạy ngoại ngữ ( anh văn ).

                   3.6/ Trương Thị Diễm My, dạy ngoại ngữ ( anh văn ).

4/ Tổ khối  có 4 lớp và các nhân sự như:

          4.1/ Nguyễn Thị Hạnh, chủ nhiệm lớp 4D – Tổ trưởng.

                   4.2/ Trần Thị Oanh, chủ nhiệm lớp 4A.

                   4.3/ Thái Hoàng Xuân Thảo, chủ nhiệm lớp 4B.

                   4.4/ Hồ Thị Loan, chủ nhiệm lớp 4C.

                   4.5/ Trương Diễm Phấn, dạy mỹ thuật.

          5/ Tổ khối 5 có 3 lớp và các nhân sự như:

                   5.1/ Ngô Minh Trang Đài, chủ nhiệm lớp 5B – Tổ trưởng.

                   5.2/ Nguyễn Hoa Đào, chủ nhiệm lớp 5A.

                   5.3/ Nguyễn Ngọc Sơn Hà, chủ nhiệm lớp 5C.

                   5.4/ Bùi Phan Quang Huy, dạy thể dục.

          6/ Tổ Văn phòng gồm có 8 thành viên, được bố trí các công việc như sau:

                    6.1/ Trần Thị Nương Chiều, Hiệu trưởng Chỉ đạo chung.

6.2/Nguyễn Thị Cẩm Lang, phó hiệu trưởng chỉ đạo chuyên môn,CSVC.

                    6.3/ Văn Hữu Phước, làm công tác PC – CMC – Tổ trưởng

                   6.4/ Nguyễn Thị Thu Tín, làm công tác kế toán – văn thư, Tổ phó

                   6.5/ Nguyễn Phú Hữu, TPT Đội.

                   6.6/ Trần Thị Phương Lan, công tác thư viện thiết bị.

                   6.7/ Nguyễn Văn Thìn, công tác y tế thủ quỹ.

                  

                  

                                                                                               Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                       Trần Thị Nương Chiều

admin