Hoạt động ngoại khóa
Lễ Kỷ niêm 87 năm ngày thành lập 26/3/1931 - 26/3/2017

Kỹ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/03/1931 – 26/03/2017, Trường TH Cao Bá Quát tổ chức hoạt động kỹ niệm bằng các hoạt động GDNGLL với sự tích hợp nhiều nội dung sôi nổi và có nhiều ý nghĩa giáo dục tích cực.

Giờ ra chơi của Học Sinh

giờ ra chơi của các em học sinh trường Tiểu học Cao Bá Quát

Sáng tạo sản phẩm Mĩ thuật

Từ những vật dụng đã qua sử dụng, bị vứt bỏ, qua bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của những em học sinh đã biến thành những sản phẩm, mô hình mang tính nghệ thuật và đầy ý nghĩa.