Hoạt động ngoại khóa
Quay lại

Giờ ra chơi của Học Sinh

Ngày 06/01/2018, 08:33
giờ ra chơi của các em học sinh trường Tiểu học Cao Bá Quát

hình ảnh của học sinh ở điểm Rạch Chùa đi đến trường. 

 

Ngô Minh Trang Đài