Giới thiệu

PHÒNG GD-ĐT QUẬN Ô MÔN                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        TRƯỜNG TH CAO BÁ QUÁT                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                     Thới An, ngày 29  tháng 9  năm 2016    

 

                    

                                             TÓM TẮT TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO BÁ QUÁT

 

Tên trường: tiểu học Cao Bá Quát

Địa Chỉ: Khu vực Thới Trinh C, phường Thới An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Điện Thoại: 02923. 862256

Email: tieuhoccaobaquat@pgdomon.edu.vn

Vebsite: caobaquat.pgdomon.edu.vn

Trường Tiểu học Cao Bá Quát là đơn vị được thành lập  từ năm 1936. Mới thành  lập Trường có tên gọi là Trường Tiểu học Cộng đồng Thới Hoà. Đến năm 2005 Trường Được UBND quận Ô Môn quyết định đổi tên trường Tiểu học 3 Thới An thành trường Tiểu học Số 3 Phường Thới An ( Quyết định số 2708  ngày 22 tháng 8 năm 2005 của UBND quận Ơ Mơn ).

          Đến năm học 2010 - 2011 Trường được đổi tên là trường Tiểu học Cao Bá Quát ( Quyết định số : 2532 ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Uy ban Nhân dân quận Ô Môn )

          Từ khi thành lập có một phòng học tại điểm Bà Sự ( khu vực Thới Bình A phường Thới An ) Do Thầy Trần Văn Hưởng làm Trưởng Giáo. Các thầy làm Hiệu trưởng  trưởng tiếp theo  là : Thầy Nguyễn Văn Phổ, thầy Hồ Văn Hiền, Thầy Nguyễn Phước Sanh, thầy Nhàn, Cô Nguyễn Thị Tiềm, Thầy Lê Hồng Âu.

          Từ năm 1980 đến 1991 Thầy Tống Chí Vĩnh Làm Hiệu trưởng

          Từ năm 1990 điểm trung tâm của trường được dời về điểm Cam my ( khu vực Thới Hòa Phường Thới An.

          Từ năm 1991 đến 2009 Cô Trần Thị Cẩm Song làm Hiệu trưởng.

          Từ năm 2009 Điểm trung tâm  của tường được dời về khu vực Thới Trinh C

          Từ năm 2009 đến 2014 Thầy Châu Văn Hồng làm hiệu trưởng.

          Trường Tiểu học Cao Bá Quát

Địa bàn tương đối rộng nằm trên 6 khu vực : Thới TrinhB, Thới Trinh C, Thới Hoà, Thới Hoà A, Thới Hoà B, Thới Hoà C, thuộc Phường Thới An, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ.

          Về vị trí địa lí : Phía Đông giáp Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, phía Tây giáp Trường Tiểu Nguyễn Du phường Thới Hòa, phía Nam giáp Trường Tiểu học Trương Định, Phía Bắc giáp Trường Tiểu học Phan Bội Châu.

Trường có 3 điểm : Trung tâm, Rạch chùa, Hợp tác xã,  khoảng chách giữa các điểm trường khá xa ( 3; 4 km ) rải rác theo các kênh rạch và đồng ruộng. Việc đi lại giữa các điểm bằng đường giao thông nông thôn. Các khu vực của địa bàn trường đa số nhân dân sống bằng nghề nông, một số ít buôn bán lẻ nhỏ, kinh tế hiện nay còn gặp nhiều khó khăn.

Trường tiểu học Cao Bá Quát gồm hiện nay 3 điểm trường: ( năm học 2010 - 2011 )

- Điểm Trung Tâm thuộc khu vực Thới Trinh C .

- Điểm Rạch chùa  thuộc khu vực Thới Hoà C – cách trung tâm 4 km

- Điểm  Hợp tác xã thuộc khu vực Thới Hoà A – cách trung tâm 3 km

          Thành tích đạt được của đơn vị : Từ năm học 2007 - 2008 đến 2012 - 2013 đạt danh hiệu : Đơn vị lao động tiên tiến.

          - Năm học: 2013 – 2014 đạt tiên tiến xuất sắc Bằng khen Ủy Ban nhân dân thành phố

          - Năm học: 2014 – 2015 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Đơn vị tiên tiến xuất sắc

          - Năm học: 2016 – 2016 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, Đơn vị tiên tiến xuất sắc

 

THÔNG TIN VỀ BGH NHÀ TRƯỜNG

 

* Từ năm 1980 đến năm 1991:

- Hiệu trưởng: Tống Chí Vĩnh

          - Phó Hiệu trưởng:  Phạm Bá Tám; Nguyễn Thanh Bình

          - Chủ tịch công đoàn:  Trần Kim Dị

- Tổng phụ trách: Trần văn Sáu; Văn Hữu Phước

 

* Từ năm 1991 đến năm 2009:

- Hiệu trưởng: Trần Thị Cẩm Song

          - Phó Hiệu trưởng:  Phan Thị Ngọc Ánh; Phạm Thị Ba; Nguyễn Thanh Tùng; Trần Văn Tường

          - Chủ tịch công đoàn:  Huỳnh Văn Kiệp

- Tổng phụ trách: Nguyễn Thị Huệ; Trương Thị Thanh Lan; Nguyễn Thị Hoàng Thúy; Võ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Phú Hữu

 

* Từ năm 2009 đến 2014:

- Hiệu trưởng: Châu Văn Hồng

- Phó Hiệu trưởng: Trần Văn Tường

          - Chủ tịch công đoàn:  Nguyễn Thành Hưng

- Tổng phụ trách: Nguyễn Phú Hữu

* Từ tháng 1 năm 2015 đến năm 2017:

- Hiệu trưởng: Trần Thị Nương Chiều

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Lang

          - Chủ tịch công đoàn:  Nguyễn Thành Hưng

- Tổng phụ trách: Nguyễn Phú Hữu

            * Từ tháng 8 năm 2017 đến nay: 

- Hiệu trưởng: Trần Thị Nương Chiều

- Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Cẩm Lang

          - Chủ tịch công đoàn:  Văn Hữu Phước

- Tổng phụ trách: Nguyễn Phú Hữu