Chi tiết tin
Bảng phân công

Phân công nhiệm vụ

HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG

hoạt động ngoại khóa của HS trường TH Cao Bá Quát

giờ học Thể dục của HS

Giờ học thể dục của HS trường CBQ

Chia tay cô, người cô đáng kính

Trường TH CBQ tổ chức buỗi lể chia tay cô Võ Thị Thanh

Nuôi heo đất

HS nuôi heo đất

Giờ ngậm Flour

Giơ ngậm Flour của HS trường TH Cao Bá Quát

Dự trại hè

Dự trại hè năm học 2016-2017 ở trường Nguyễn Tri Phương

Giờ ra chơi của Học Sinh

giờ ra chơi của các em học sinh trường Tiểu học Cao Bá Quát

CÔNG NGHỆ TV 1

PHẦN I CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC PHẦN II CÔNG NGHỆ DẠY TIẾNG VIỆT LỚP 1 PHẦN III GIỚI THIỆU BỘ TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT LỚP 1.CGD