Chi tiết tin
Quay lại

Giờ ngậm Flour

Ngày 06/01/2018, 12:18
Giơ ngậm Flour của HS trường TH Cao Bá Quát
Mỗi sáng thứ 2 mỗi tuần các HS trường TH Cao Bá Quát sẽ được ngậm Flour
Lê Thị Thu Hồng